Školní rok 2022/23

Vážení rodiče, děkujeme za příspěvky na nákup hraček pod vánoční stromečky ve třídách. Vánoční nadílka se bude konat v pondělí 19.12. v dopoledních hodinách, hračky si můžete prohlédnout kdykoliv v tomto týdnu odpoledne ve třídách. Celkem jsme od Vás vybrali 12.950,-Kč, které budou zahrnuty do účetnictví školky a použity za daným účelem. Moc děkujeme.

Jedinou sponzorskou aktivitou, kterou organizujeme, je sbírka pro dětské oddělení FN Olomouc "Vánoční hvězda".  Květiny budou k vyzvednutí v MŠ kolem poledne v pátek 25.11.2022.

Společně jsme přispěli na dobrou věc částkou 8 870,-Kč, děkujeme.

 Přerušení provozu v mateřské škole v prvním pololetí 2022/2023

Provoz bude přerušen o vánočních prázdninách a to od pátku 23.prosince 2022 do pondělí 2.ledna 2023 včetně. Sejdeme se opět v úterý 3.ledna 2023.

 

 

Omlouvání dětí – podle školského zákona jsou rodiče povinni omluvit nepřítomnost svého dítěte v MŠ. Mohou tak učinit několika způsoby:

  • osobně v MŠ 
  • telefonicky 585 340 771 nebo 739642956
  • SMS zprávou na mobil   739642956
  • e-mailovou zprávou na adresu :  omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz
  • Pozor změna - pro odhlášení stravy je třeba dítě omluvit nejpozději do 16 hodin předchozího dne!!!! – jinak omluveni budou, ale stravu si mohou rodiče buď do 12.00 hodin vyzvednout (jen první den nepřítomnosti) nebo propadá. Omlouvat dítě musíte na určitou dobu, chceme vědět datum od kdy do kdy. Pokud dítě neomluvíte, automaticky počítáme s tím, že přijde a stravu neodhlašujeme. Potom rodiče musí uhradit jídlo v plné výši tj. 57,-Kč / den, nemají nárok na dotace! Také v opačném případě, kdy dítě omluvíte a ono přijde, je problém, protože nemá stravu nahlášenou, mělo by být hladové.

Rodiče odpovídají za chování dítěte v mateřské škole a za výsledky předškolního vzdělávání jejich dítěte.

Učitelky odpovídají za kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání v naší mateřské škole, za zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví dětí v době pobytu v mateřské škole a za svoje chování vůči dětem.

V případě změn telefonních čísel, vyzvedávajících osob, bydliště, zdravotního stavu dítěte apod. vždy aktualizujte evidenční listy Vašich dětí.

Při vstupu do budovy mateřské školy prosím vždy použijte návleky, nebo se vyzujte!

Ideální doba pro příchod dětí do MŠ je nejpozději do 7.45 hodin, děti plnící povinnou předškolní docházku musí být přítomni do 7.30 hodin.

Doby pro vyzvedávání dětí jsou:

- po obědě v čase od 12.00 do 12.15 hodin, v první třídě již od 11.30 do 11.45 hodin

- po spaní (odpočinku) od 14.15 hodin

Odpoledne se třídy spojují dohromady, a to ve druhé třídě v přízemí vpravo. Děti z první třídy přechází nejdříve v 15.00 hodin a děti ze třetí třídy nejdříve v 15.30 hodin.

Co potřebuje dítě ve školce?

Přezůvky (nevhodné jsou nazouváky), převlečení do třídy (stálá teplota 22 stupňů), do skříňky náhradní spodní prádlo + převlečení do třídy, kartáček na zuby, papírové kapesníky, umělohmotný hrníček s ouškem na pití, může si vzít i svého oblíbeného plyšáka ..., pyžamo si donesou pouze ty děti, které budou ve školce odpočívat. Od jara do podzimu také převlečení a přezutí pro pobyt na zahradě a v písku (tepláky, kraťasy, tričko, mikinu, kšiltovku nebo klobouček, ponožky, tenisky v pytlíku), v zimě potom navíc oteplovačky pro pobyt ve sněhu.

V první a druhé třídě najdete na nástěnkách pokyn - nákres, jak mají být věci dětí uloženy v šatních skříňkách. Dodržujte prosím tyto pravidla, ušetříte nám spoustu času při hledání potřebného převlečení a svému dítěti pomůžete v jednoduché orientaci, aby se samo mohlo převlékat na pobyt venku do toho oblečení, které mu připravíte.

1. třída v přízemí vlevo, nová přístavba v zahradě – učitelky MŠ paní Pavlína Papajková (studiem si doplňuje potřebnou
kvalifikaci) a paní Žaneta Kupka ( plně odborně kvalifikovaná). Do třídy jsou umísťovány děti ve věku od 2 let do 3 let, zapsáno je celkem 21 dětí. Třída je vybavená materiálně i věcně v souladu s věkovými potřebami těchto nejmenších, obě učitelky rozumí vývojovým potřebám dětí od dvou let. Režim dne se odvíjí od potřeb nejmenších dětí.

  1. třída v přízemí vpravo – učitelka MŠ slečna Bc. Eva Körnerová, ředitelka MŠ paní Vladimíra Spurná, obě plně odborně kvalifikované (ředitelka má rozšířenou kvalifikaci pro práci s dětmi od dvou let a je  logopedickým asistentem). Do třídy bude docházet 25 dětí, materiální vybavení i denní režim je v souladu s vývojovými potřebami 3-5 letých dětí.
  2. třída v patře – učitelky MŠ paní Jana Špačková a paní Bc. Sabina Hofrová – obě plně odborně kvalifikované, obě logopedické asistentky. Ve třídě jsou děti v posledním roce před nástupem do základní školy, bude sem docházet celkem 24 dětí. V této třídě poskytujeme povinné předškolní vzdělávání dle požadavků MŠMT. Oporou při pedagogické práci je asistentka pedagoga paní Marie Sládek Bártová (kvalifikovaná).

O úklid prostor, výdej stravy a další organizační zajištění pečují domovnice paní Anna Körnerová (úklid druhé a třetí třídy, výdej stravy ve třetí třídě) a paní Jitka Kamlerová (úklid první třídy, výdej stravy v první a druhé třídě, pomoc při sebeobslužných činnostech nejmenších dětí v první třídě).

Součástí organizace je školní jídelna. Zde pracují vedoucí ŠJ paní Hana Nesetová, hlavní kuchařka paní Věra Jergonová a pracovnice obchodního provozu paní Marie Hovancová a paní Marie Vaňáková – všechny jsou kvalifikované. Výdejna stravy je i v budově základní školy. Denně v kuchyni uvaří přes 230 obědů pro děti a žáky zdejších škol, pro závodní stravování zaměstnanců a veřejnost.

Pedikulóza (vši) – je třeba neustále pravidelně provádět preventivní kontrolu tohoto infekčního onemocnění u dětí!!!

Na nástěnce při vchodu do školky najdete přehledný popis různých dětských onemocnění s jasným určením, kdy dítě ještě může docházet a kdy je třeba jej z kolektivu vyloučit. Prosíme rodiče důkladně prostudovat a dodržovat!!! Chráníte zdraví svého dítěte i všech ostatních. Při výskytu nějakého infekčního onemocnění budeme postupovat v souladu s pokyny lékařů.

Sdělování informací o provozních záležitostech, činnostech a akcích provádíme několika způsoby – vyvěšujeme letáčky na nástěnce za vchodem do MŠ nebo v šatnách tříd, vylepujeme letáčky na vchodové dveře, provozujeme internetové stránky, každá třída má mimo jiné svou prezentaci. Za všechny způsoby informovanosti nese odpovědnost ředitelka MŠ.

 Aktualizaci internetových stránek provádíme v následujících intervalech:

- v části Školní rok 2022/2023 najdete informace o provozních záležitostech a činnostech týkajících se celé mateřské školy a to minimálně v pololetních intervalech. Pokud dojde ke změně těchto zpráv nebo jejich doplnění, aktualizujeme ihned. 

- jednotlivé třídy aktualizují učitelky a to průběžně 

- každý pátek odpoledne bude aktualizován jídelníček na další týden

- část fotogalerie aktualizujeme zpravidla každý poslední den v měsíci