I. TŘÍDA KOŤÁTKA

Třídu koťátek navštěvují nejmladší děti z naší MŠ. Je jim uzpůsobený program i režim dne. Ve školním roce 2020 / 2021 bude naši třídu koťátek navštěvovat 20 dětí. Třída se nachází v nově přistavěné části školky.

Děti provází školním rokem paní učitelky Žaneta Kupka a Pavlína Papajková.summercat

Omlouvání dětí a odhlašování stravy je nově možné pouze do 6:30 hod.
Informace během školního roku : web MŠ + třídní email + nástěnka  

email pro omluvenky: omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz                                                        
email třídy: kotatka.ms.bilalhota@seznam.cz

 

Témata na měsíc květen a červen

  1. Maminka + svátek matek.
  2. Rodina.
  3. Město, vesnice, domov.
  4. Hospodářská zvířata + mláďata.
  5. Oslava dne dětí, sporotovní den s dopravní výchovou. Barevný týden, zvířata v zoo.
  6. Voda, hrajeme si u vody.
  7. Chystáme se na prázdniny, bezpečnost o prázdninách.

Aktuálně

Zahrada a písek - prosíme vybavte děti vhodným  blečením k pobytu na školní zahradě a pískovišti. ( viz info na nástěnce )

Během měsíce června bude k dispozici v naší šatně záznamový arch pro pobyt dětí v MŠ během prázdnin ( od 9.8.2021 - 31.8.2021 )