I. TŘÍDA KOŤÁTKA

KOŤÁTKAkotejaro

Třída koťátek je určena pro nejmladší děti v naší Mateřské škole. Ve školním roce 2021/2022 ji bude navštěvovat 19 kamarádů, kluků i holčiček ve věku 2-3 roky.

Naše třída se nachází v přízemí, v přístavbě školky, s výhledem do naší zelené zahrady.

Během školního roku je naším cílem především děti adaptovat a přizpůsobit je prostředí školky a jejímu dennímu režimu. Rozvíjíme a podporujeme v klidném prostředí jejich samostatnost v sebeobsluze, řečové dovednosti, pohybové aktivity, učíme je společnému sdílení  a sdělování si  zážitků v ranním kruhu. Začínáme s první grafomotorikou  a tvoříme základ pro předmatematické a předčtenářské dovednosti, na nižch děti staví v dalších třídách naší MŠ. V průběhu týdne zpíváme, tvoříme, cvičíme a dáváme prostor přirozenému rozvoji dětské hry.

Po celý školní rok s dětmi pracují paní učitelky Kupka Žaneta a Papajková Pavlína.

E-mail třídy: kotatka.ms.bilalhota@seznam.cz

E-mail pro omluvenky: omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz 

 

AKTUÁLNĚ:

Plánované akce na druhé pololetí školního roku 2021/2022

3.3. 2022 - maškarní karneval

22. 3. 2022 - od 8.30 hod - Ekologicko - chovatelský program 

1. 6. - oslava dne dětí u koťátek