I. TŘÍDA KOŤÁTKA

 

KOŤÁTKA

kotejaro

 

Školní rok 2022/23

Ve školním roce 2022/23 navštěvuje třídu koťátek celkem 21 dětí, 13 děvčat a 8 chlapců. Jedná se o třídu nejmenších dětí v naší MŠ - a to již dvouletých + tříletých (postupně v průběhu roku tříletých až čtyřletých).

Od začátku školního roku a nástupu nových dětí je naším nejdůležitějším cílem ve spolupráci s rodinou především pozvolná a co možná nejpohodovější adaptace dětí na nové prostředí školky (a vůbec první prostředí, v němž prvně tráví čas bez rodičů). Klidným a empatickým stylem výchovy podporujeme rozvoj samostatnosti v sebeobsluze při hygieně, stolování, převlékání a dalších činnostech.

Vycházíme z vývojové psychologie a znalostí dané věkové skupiny, proto nabízíme dostatek příležitostí  k volné hře, ketrá je nejpřirozenějším způsobem trávení volného času a zároveň sebevyjádřením vlastního světa dětí. 

Při řízené činnosti je naším cílem zajistit harmonický duševní i tělesný vývoj. Děti potřebují hodně pohybu a přirozeně k němu tíhnou, proto vhodně a dostatečně střídáme činnosti a vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji tělesné zdatnosti, vytrvalosti a radosti z pohybu.

Už v tomto věku mají děti přirozený zájem o poznávání světa kolem nás - vedeme je k pozorování, přemýšlení a uplatňování elementárních poznatků a vědomostí v běžném životě.

Dětem připravujeme také mnohé estetické výtvarné, hudební, dramatické a litertární aktivity. Pokládáme první základy pro rozovj matematické a čtenářské pregramotnosti a vedeme k prvnímu správnému úchopu psacího náčiní a k rozvoji grafomotoriky. 

 

PLÁNOVANÉ AKCE v 1. pololetí :

 

1.12. - Čertí den - děti se převléknou za čertíky, prožijeme den plný zábavy, soutěží a legrace. Převlek si obléknou děti již v šatně ráno - prosíme volte spíše jednodušší masku, nemusíte nic nákladného, vlastní tvorbu vítáme + převlek není podmínkou, pokud dítě nechce, nemusí přijít v převleku.             

5. 12. - návštěva sv. Mikuláše s družinou (andílek + 1 čertík) ve třídě koťátek - sv. Mikuláš navštíví naši třídu a děti společně řeknou říkanku, kterou běžně ve třídě děláme, společně jsou děti obdarovány. Cílem není děti strašit, jedná se o milou návštěvu a ze zkušenosti z minulých let můžeme potvrdit, že vždy děti hezky tuto situaci zvládly a měly radost.

14. 12. - Divadelní představení "Čarodějnická pohádka" - budeme vybírat 55 Kč - včas oznámíme na nástěnce v šatně.

 

Píšeme Ježíškovi…

             Nákupy nových hraček necháváme převážně na předvánoční období. Tradičně na ně budeme vybírat příspěvky od sponzorů a rodičů.

Poprosíme Vás o příspěvek stejný jako v minulých letech, tj. 150,- Kč na rodinu.

          Částka může být jakákoliv, záleží na Vašem rozhodnutí a možnostech. Uhradit je třeba ve třídách nejlépe do poloviny listopadu – obdržíte doklad o zaplacení.    DĚKUJEME

VÁNOČNÍ HVĚZDA PRO FN OLOMOUC - v naší školce máte možnost objednat si a zakoupit vánoční hvězdu, výtěžek z nákupu jde na dětskou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci (jedná se o několikaletou spolupráci a podporu charitativní činnosti). Máte možnost zakoupit malou květinu za 60,- Kč a velkou za 120,- Kč - obojí v červené barvě. Kdo máte zájem, hlaste u třídních učitelek.

 

 

 E-mail třídy: kotatka.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro omluvenky: omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz