III. TŘÍDA SLUNÍČKA

Jsme třída Sluníček, ve školním roce 2020 - 2021 je zapsáno v naší třídě 24 dětí,takže samoty a vlků se bát nemusíme, jsme třída předškoláků a jsme úplně největší z celé školky a po celý školní rok si budeme povídat o světě kolem nás, budeme si hrát, zpívat, tancovat a běhat jako o život.
Doufáme, že celý školní rok prožijeme v radosti.

Informace během školního roku najdete na webu naší MŠ a také Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní učitelky: Bc. Sabina Hofrová 
  Jana Špačková 
Asistent pedagoga: Bc. Eva Körnerová
E-mail třídy:   slunicka.ms.bilalhota@seznam.cz

 

Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2020/2021

 Všechny akce na 2. pololetí zrušeny.