II. TŘÍDA VČELKY

 

 

 

včelka na web 1

Naši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do MŠ.Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Vedeme děti k dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.

Naše činnosti s dětmi: každodenní rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky. Podporujeme kreativitu a fantazii dětí, zkoumáme, bádáme, posloucháme a dramatizujeme pohádky, zpíváme, tancujeme a učíme se podle školního vzdělávacího programu. Posilujeme řečové, předčtenářské, předmatematické, sluchové, zrakové, logické a pohybové dovednosti. Při pobytu venku objevujeme okolí školky a přírodu, hrajeme si na našem a školním hřišti.

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní ředitelka: Vladimíra Spurná
Paní učitelka: Marcela Buknová
Asistent pedagoga: Ivana Hutníková
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz

Omlouvání dětí: osobně v MŠ         

                          telefonicky, SMS zprávou   585 340 771,  739 642 956

                           e-meilem        omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz 

                           Odhlásit stravu lze odhlásit do 14:00 předchozího dne!

 

NAŠE AKTIVITY A ČINNOSTI:

       - v pátek 15. března VYNÁŠENÍ SMRTKY- dopoledne v rámci procházky vyneseme smrtku a přivítáme jaro.

                                                                              Kdo má, může si donést řehtačku (vrkač).

       - ve středu 27. března VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK - dopoledne- hledání zajíčka na zahradě, plnění úkolů, odměna

       - od 15. do 19. dubna POHÁDKOVÝ TÝDEN + návštěva knihovny

        - v pondělí 13. května BESÍDKA KE DNI MATEK - v 15:30 ve třídě

        - v pátek 17. května ŘEKA, RYBNÍK, TŮŇ - vědecký program proběhne na zahradě, vybíráme 70,-Kč, děkujeme

        - ve čtvrtek 23.května ZOO Ostrava - školní výlet 

        - ve středu 29. května BALÓNKOVÝ KLAUN - v 10:15 na naší zahradě, vybíráme 60,- Kč, děkujeme

        - od 10. do 14. června BAREVNÝ TÝDEN - pondělí-ČERVENÁ,úterý-MODRÁ,středa-ŽLUTÁ, čtvrtek- ZELENÁ,

                                                                                                       pátek- VŠECHNY BARVY