II. TŘÍDA VČELKY

Naši třídu tvoří skupina 20 dětí ve věku 3 až 4 roky.
Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do mateřské školy.

Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.

Ve třídě lpíme na dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.

Součástí každého dne jsou rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, hudební chvilka, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, výtvarné tvoření rozvíjející jemnou motoriku dítěte a pobyt venku.

 

včelka na web 1

S DĚTMI PRACUJÍ:                                    

Paní učitelky: Vlaďka Spurná, ředitelka MŠ
  Bc. Karla Sedlářová
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro odhlašování:

omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz
(Odhlašování stravy je možné pouze do 6:30 hod.!)

 

Plánované akce na 1. pololetí školního roku 2021/2022

Září: 

Říjen:

Listopad: 4.11. divadelní představení "Pohádka z pouti" (budeme vybírat 50 Kč) 

Prosinec: 3.12. návštěva MIKULÁŠE, ČERTŮ A ANDĚLA
                  20.12. nadílka od Ježíška 

Leden: 6.1. divadelní představení "Hrajeme si se slovíčky" (budeme vybírat 50Kč)

 

Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2021/2022

Únor: 

Březen: 3.3. Karneval (od 9:00, budeme vybírat 50Kč)
              22.3. Ekologicko - chovatelský program (budeme vybírat 50Kč)

Duben: 12.4. Kouzlení s klaunem (budeme vybírat 55Kč)

Květen: 

Červen: 1.6. Dětský den (sportovní dopoledne pro děti VČELEK)