II. TŘÍDA VČELKY

 

 

 

Naši třídu tvoří skupina 22 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do mateřské školy.
Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Ve třídě lpíme na dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.
Součástí každého dne jsou rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, hudební chvilka, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, výtvarné tvoření rozvíjející jemnou motoriku dítěte a pobyt venku.včelka na web 1

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní učitelky: Vlaďka Spurná, ředitelka MŠ
  Bc. Eva Körnerová
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro odhlašování:

omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz
(Odhlašování stravy je možné pouze do 6:30 hod.!)


FOTOGRAFIE DĚTÍ ZA ZÁŘÍ A ŘÍJEN  FOTOGRAFIE DĚTÍ ZA LISTOPAD  FOTOGRAFIE Z ČERTÍHO DNE  FOTOGRAFIE Z PROSINCE + ČERTÍ DEN  FOTOGRAFIE MAŠKARNÍ KARNEVAL FOTOGRAFIE DĚTÍ ZA KVĚTEN


Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2021/2022

15.6 půjdeme hledat poklad. Prosím, aby s sebou měly děti batůžek, ve kterém budou mít pití, malou svačinku a pláštěnku. Děkujeme 😊

 

Březen: 3.3. Maškarní karneval (od 9:00, budeme vybírat 50Kč)

              22.3. Ekologicko - chovatelský program (budeme vybírat 50Kč)

Duben: 22.4. Kouzlení s klaunem (budeme vybírat 55Kč)

Květen: 3.5. Jak Karlík zachránil babičku (budeme vybírat 50Kč)

Červen: 1.6. Dětský den 
         
               9.6. Fotografování tříd (od 10:45, na hřišti u ZŠ)

               15.6. Jak šly Včelky hledat poklad