II. TŘÍDA VČELKY

 

 

 

včelka na web 1

Naši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do MŠ.Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Vedeme děti k dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.

Naše činnosti s dětmi: každodenní rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky. Podporujeme kreativitu a fantazii dětí, zkoumáme, bádáme, posloucháme a dramatizujeme pohádky, zpíváme, tancujeme a učíme se podle školního vzdělávacího programu. Posilujeme řečové, předčtenářské, předmatematické, sluchové, zrakové, logické a pohybové dovednosti. Při pobytu venku objevujeme okolí školky a přírodu, hrajeme si na našem a školním hřišti.

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní ředitelka: Vladimíra Spurná
Paní učitelka: Marcela Buknová
Asistent pedagoga: Ivana Hutníková
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz

Omlouvání dětí: osobně v MŠ         

                          telefonicky, SMS zprávou   585 340 771,  739 642 956

                           e-meilem        omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz 

                           Odhlásit stravu lze odhlásit do 14:00 předchozího dne - strava.cz

 

PROVOZ o hlavních PRÁZDNINÁCH:

Od 1.7. do 14.8. 2024 bude provoz MŠ uzavřen. Od 15.8. 2024 bude standartní provoz od 6:15 - 16:15 hodin. K prázdninovému provozu své dítě do konce června můžete přihlásit u učitelek ve třídě. Děti budou v jedné věkově smíšené třídě, službu konající učitelky se budou střídat.

 

NAŠE AKTIVITY A ČINNOSTI:

       - v pátek 17. května ŘEKA, RYBNÍK, TŮŇ - vědecký program proběhne na zahradě, vybíráme 70,-Kč, děkujeme

        - ve čtvrtek 23.května ZOO Ostrava - školní výlet 

        - ve středu 29. května BALÓNKOVÝ KLAUN - v 10:15 na naší zahradě, vybíráme 60,- Kč, děkujeme

        - od 10. do 14. června BAREVNÝ TÝDEN - pondělí-ČERVENÁ,úterý-MODRÁ,středa-ŽLUTÁ, čtvrtek- ZELENÁ, pátek- VŠECHNY BARVY