II. TŘÍDA VČELKY

 

včelka na web 1

Naši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do MŠ.Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Vedeme děti k dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.

Naše činnosti s dětmi: každodenní rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky. Podporujeme kreativitu a fantazii dětí, zkoumáme, bádáme, posloucháme a dramatizujeme pohádky, zpíváme, tancujeme a učíme se podle školního vzdělávacího programu. Posilujeme řečové, předčtenářské, předmatematické, sluchové, zrakové, logické a pohybové dovednosti. Při pobytu venku objevujeme okolí školky a přírodu, hrajeme si na našem a školním hřišti.

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní ředitelka: Vladimíra Spurná
Paní učitelka: Marcela Buknová
Asistent pedagoga: Ivana Hutníková
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz

Omlouvání dětí: osobně v MŠ         

                          telefonicky, SMS zprávou   585 340 771,  739 642 956

                           e-meilem        omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz 

                           Odhlásit stravu lze odhlásit do 14:00 předchozího dne!

 

NAŠE AKTIVITY A ČINNOSTI:

       - pátek 1. prosince DIVADLO O Popelce - budeme vybírat 60,- Kč na dítě, děkujeme

       - pondělí 4. prosince ČERTÍ DEN - děti mohou přijít v čertovské masce

       - úterý 5. prosince MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - dopoledne navštíví děti ve školce Mikuláš, čert a anděl

       - pondělí 11. prosince VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU ( dopolední akce - podrobné informace dostanou rodiče do meilu)

       - středa 13. prosince PEČENÍ PERNÍČKŮ - dopoledne si upečeme s dětmi perníčky

       - středa 20. prosince VÁNOCE - Ježíšek nadělí ve třídě dárečky  (tento týden mohou donést děti na ochutnání pár kousků cukroví)

 

                                        23. prosince -  2. ledna 2024 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (MŠ uzavřena)