II. TŘÍDA VČELKY

 

 

 

Naši třídu tvoří skupina 25 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do mateřské školy.
Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Ve třídě lpíme na dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnos

ti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.
Součástí každého dne jsou rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, hudební chvilka, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, výtvarné tvoření rozvíjející jemnou motoriku dítěte a pobyt venku.

včelka na web 1

 

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní učitelky: Vlaďka Spurná, ředitelka MŠ
  Bc. Eva Körnerová
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro odhlašování:     

 

omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz
(Odhlašování stravy je možné pouze do 16:00 předchozího dne!)

 

Vybíráme 55 kč na divadelní představení ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA, které se bude konat 14.12. - prosím do tohoto data uhraďte. Děkuji

V pondělí 19.12. budeme mít Vánoční nadílku. V rámci tohoto dne si uděláme společně malou předvánoční hostinu - pokud budete chtít, může Vaše dítě přinést trošku cukroví nebo ovoce.

VÝROBA VÁNOČNÍHO SVÍCNU

Prosím, doneste svým dětem v sáčku se jménem:

    • 8 ks celé skořice (doporučuji Kaufland – balíček 21,90 – je v průhledném sáčku, takže vidíte, jak vypadá a kolik jí je)
    • Širší svíčku (Vietnamci – kolem 35 kč)
    • Malé ozdobičky (kdo nemá, nevadí, ve školce něco najdeme)

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

14.12. Čarodějnická pohádka
3.1. Klauniáda
23.3. Malované písničky 
17.5. Pohádka z pouti

OSTATNÍ AKCE

1.12. Čertí den (neplatí se, v rámci třídy)
5.12. Mikulášská nadílka
15.12. Pečení perníčků
19.12. Vánoční nadílka + hostina
24.2. Karneval

 

Na každé představení budeme vybírat 55 Kč, vždy nejdříve týden před konanou akcí - budete upozorněni zde na webu a na nástěnce před třídou.