II. TŘÍDA VČELKY

Naši třídu tvoří skupina 19 dětí ve věku 4 až 5 let.
Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do mateřské školy.

Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvijí po všech stránkách. Proto se snažíme o individuální přístup a zároveň s dětmi pracujeme na vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném, bezpečném a ve tvořivém prostředí naší třídy.

Ve třídě lpíme na dodržování společně vytvořených pravidel, která vedou děti ke zodpovědnosti za své chování, ke vzájemné spolupráci mezi sebou navzájem. Nedílnou součástí každého dne je rozvíjení hrubé a jemné motoriky dítěte, oromotoriky mluvidel, slovní zásoby mateřského jazyka a správná výslovnost.

S DĚTMI PRACUJÍ:

Vlaďka Spurná - ředitelka MŠ, logopedický asistent
Bc. Karla Sedlářová - učitelka, speciální pedagogika předš.věku, logopedický asistent
  
E-mail třídy: vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro odhlašování: omluvenky.ms.bilalhota@seznam.czvčelka na web 1(Omlouvání dětí a odhlašování stravy je možné pouze do 6:30 hod.!)

Plánované akce na 2. pololetí školního roku 2020/2021

ÚNOR: 18.2. Maškarní karneval (zábavné dopoledne včelek v maskách)
BŘEZEN: 9.3. - Focení tříd a zájemců o sady PrestigePhoto - zrušeno
DUBEN: 1.4. -  dopolední pečení velikonočního beránka - zrušeno
KVĚTEN: ---
ČERVEN: 1.6. - Dětský den (dopoledníprogram třídy)
                 7.6. - 10:00 - Památeční focení třídy na hřišti ZŠ
                 23.6., 24. nebo 25.6. - Včelkový výlet do přírody - Cesta za pokladem
                 (Přesný termín bude doplněn - bude se odvíjet od předpovědi počasí.)
                 Co s sebou:  pohodlná obuv a pohodlné oblečení dle předpovědi počasí + kšiltovka
                                       pití v plastové láhvi, drobná svačinka (ovoce/zelenina/brumík...)
                                       pláštěnka (NE DEŠTNÍK) 
                                       papírové kapesníčky
                                       kopii kartičky pojišťovny 

                 OŠETŘETE DÍTĚ REPELETNEM PROTI KLÍŠŤATŮM  A KRÉMEM PROTI SLUNÍČKU!  
                 PŘIVEĎTE DÍTĚ NEJPOZDĚJI V 7:45 hod do MŠ.
                 Odcházet budeme ze školky ihned po svačince, tj. cca 8:30.
                 Do školky se vrátíme na oběd, tj. na 11:30. 
                 VÝLET BUDE V DUCHU "ŠIPKOVANÉ", budeme hledat šipky, fáborky a plnit nejrůznější úkoly, které nás dovedou k
                 ukrytému pokladu.