II. TŘÍDA VČELKY

 

Naši třídu tvoří skupina 25 dětí ve věku 3 až 4 roky. Třída se nachází v přízemí vpravo od vstupních dveří do mateřské školy.
Takto malé děti se mění z měsíce na měsíc a rychle se rozvíjí po všech svých stránkách. Ve třídě se proto snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Podporujeme u dětí přirozený vývoj dětské hry, vytváření prvních kamarádských vztahů v příjemném a bezpečném prostředí naší třídy.
Ve třídě lpíme na dodržování společně vytvořených pravidel chování, která vedou děti ke zodpovědnos

ti za své chování a ke vzájemné spolupráci a respektu mezi sebou navzájem.
Součástí každého dne jsou rozhovory s dětmi, spontánní hra, ranní komunikační kruh s rituály a s kolektivní logopedickou chvilkou, hudební chvilka, rozvíjení hrubé motoriky prostřednictvím zdravotních cviků, cvičení se sportovním nářadím, hry s pravidly, výtvarné tvoření rozvíjející jemnou motoriku dítěte a pobyt venku.

včelka na web 1

 

S DĚTMI PRACUJÍ:

Paní učitelky: Vlaďka Spurná, ředitelka MŠ
  Mgr. Eva Körnerová
Asistent pedagoga Iva Hutníková
E-mail třídy:   vcelky.ms.bilalhota@seznam.cz
E-mail pro odhlašování:     

 

omluvenky.ms.bilalhota@seznam.cz
(Odhlašování stravy je možné pouze do 16:00 předchozího dne!)

 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ve čtvrtek 15.6. proběhne dopravní den.
Kdo bude chtít, přiveze si kolo, koloběžku nebo odrážedlo a HELMU!
Kdo bude mít kolo, musí ho dobře zvládat, musí si být na kole jistý - pokud tomu tak není, dejte mu raději něco jiného. !HELMA! je povinná u každého dopravího prostředku.

V týdnu od 19.6 - 23.6. půjdeme hledat poklad - vešekeré informace budou brzy doplněny

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

14.12. Čarodějnická pohádka
3.1. Klauniáda
23.3. Malované písničky 
17.5. Pohádka z pouti

OSTATNÍ AKCE

1.12. Čertí den (neplatí se, v rámci třídy)
5.12. Mikulášská nadílka
15.12. Pečení perníčků
19.12. Vánoční nadílka + hostina
24.2. Karneval 
11.5. Besídka ke Dni matek
24.5. Výlet ZOO Olomouc
1.6. Den Dětí 
15.6. Dopravní Den
x.6. Cesta za pokladem

 

Na každé představení budeme vybírat 55 Kč, vždy nejdříve týden před konanou akcí - budete upozorněni zde na webu a na nástěnce před třídou.